Så vill Trump ändra på skattesystemet

Republikanerna och Donald Trump har stora planer för den skattereform han vill göra. Och lagom till Thanksgiving den 23 november vill han ha den klar.

Men kritiken mot skattereformen från Demokraterna är hård.