Samarbete krävs för konkurrenskraft

Sverige är ett konkurrenskraftigt land, men fortfarande finns utmaningar. Det menar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, som pekar ut arbetsmarknad, integration och kompetensmatchning som punkter i behov av förbättring.