Sandviks vd: ”Vi ska ha en aktiv förvärvsstrategi”

Det har gått en dryg månad sedan Stefan Widing tillträdde som vd och koncernchef för Sandvik.

”Det som har slagit mig är att jag har träffat väldigt mycket kompetenta och passionerade människor”, säger han om den första tiden även om han tycker att det är tidigt att dra några djupare slutsatser.

Sandvik har ett tillväxtmål på fem procent och detta ska enligt Stefan Widing nås till hälften organiskt och till hälften via tillväxt.

Processen med att bryta ut Sandvik Materials Technology fortgår.

Högt på agendan just nu för Sandvik, som för många andra står effekterna av corona:

”Det är naturligtvis lite stökigt med corona”, säger Stefan Widing

Redaktör: Jonas Harrysson