EFN 10 årEFN 10 år

Se upp med tidig pension

Pensionsmyndigheten har utfärdat en varning till allmänheten. De får in mängder av samtal från personer som börjat ta ut sin allmänna pension i förtid utan att veta om det.