Skenande kostnader för barnfamiljer

Under helåret 2023 väntas en barnfamiljs kostnader skena rejält och uppgå till 256 000 kronor. Jämfört med 2022 är det en ökning på 37 000 kronor.