Skuldsättningen fortsätter öka

De svenska hushållen hör till de mest skuldsatta i världen och värst är det i storstäderna. Trots ökade amorteringar ökar skulderna snabbare än inkomsterna.