Små flygplatser drabbas när flygandet minskar

Mellan 2018 och 2019 minskade flygningen med 4 procent över hela Sverige. Det drabbar de små regionala kommun- eller privatägda flygplatserna hårdast.

På de statligt ägda flygplatserna minskade det totala flygandet med 4 procent medan de regionala backade över dubbelt så mycket med 10 procent.

Mest gick passagerarantalet ner i södra och mellersta Sverige, medan de norra delarna klarar sig bättre. Trots det har en majoritet av de regionala flygplatserna tappat resenärer.

Ämnen