Ekonomikanalen

Snabb utveckling i företagens hållbarhetsarbete

Två av tre företag anser att klimatinsatser ger konkurrensfördelar. Det visar en undersökning som Företagarna gjort tillsammans med initiativet Fossilfritt Sverige.

”Klimatarbetet måste hänga ihop med affärsutveckling och kopplas ihop med kärnverksamheten”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Företagarnas hållbarhetsansvarige Philip Thunborg menar att det finns stora vinster i klimatarbetet. Undersökningen visar bland annat på ökad kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

Reporter: Petra Bergman.