Ekonomikanalen

Snart slår USA i skuldtaket igen

Senast 29 september måste kongressen i USA enas om en höjning av skuldtaket, som är gränsen för hur mycket staten får låna. 15 oktober träder skuldtaket i kraft.

Om skuldtaket uppnås kan USA tvingas ställa in sina betalningar. Alternativen är att kongressen höjer skuldtaket eller att staten börjar dra ned på utgifterna.

Under Barack Obamas tid som president slog USA i skuldtaket två gånger. Senast USA ställde in betalningarna helt var 1996, när Bill Clinton var president.

Statsskulden som andel av BNP är samtidigt på väg mot nya toppnivåer.