Sorg och ilska i Katalonien

Den Madrid-baserade New York Times-journalisten Raphael Minder har skrivit boken The Struggle for Catalonia, byggd på över 200 intervjuer från alla sidor av den Katalonska konflikten.

Katrine Marçal har träffat honom för att diskutera kärnan i konflikten, utvecklingen under året och vad som väntar i och med valet den 21 december.