Ekonomikanalen

Stat och regioner trotsar negativ jobbtrend

9,3 procent av arbetskraften i Sverige var arbetslös i januari. Om man justerar för säsongen är siffran några tiondelar lägre.

Under pandemiåret 2020 minskade antalet anställda med 1,4 procent.

Inom näringslivet och inom kommunerna minskade antalet anställda. Inom staten och regionerna var trenden den motsatta.