EFN 10 årEFN 10 år

Stoppad jättefusion sägs gynna Kina och USA

Tyska Siemens och franska Alstom har ansökt om att slå ihop sina järnvägsenheter. Men nu har de stött på problem, i form av EU:s konkurrensmyndighet, som inte godkänner fusionen.

Bolagen och politiker i Frankrike i Tyskland är kritiska till beslutet bland annat med motiveringen att detta gynnar bolag från Kina och USA.

Ämnen