Ekonomikanalen

Stor konkurrens i kvinnoyrken framöver

Om fem år kommer konkurrensen inom flera tjänstemannayrken vara stor. Enligt Unionens rapport gäller det främst yrken av administrativ karaktär som inte kräver någon längre utbildning. Det är också i stor utsträckning kvinnodominerade yrken som kommer att drabbas hårdast.

Unionens chefekonom Katarina Lundahl menar att det är en kombination av teknisk utveckling och strukturella skiften som orsakar den dystra framtidsutsikten. Det kan vara en god idé att förbereda sig för en eventuell uppsägning genom bland annat vidareutbildning eller utveckling av den befintliga tjänsten.

Reporter: Nicolina Söderqvist