Ekonomikanalen

Störst inkomstklyftor sedan 1975

Samtidigt som Sveriges hushåll fick mer pengar 2021 så ökade inkomstklyftorna till den högsta nivån sedan mätningarna startade 1975. För den tiondel av befolkningen med högst inkomster steg intäkterna markant mer än resten.