EFN 10 årEFN 10 år

Svenska statens raketbolag

Kiruna är Sveriges rymdstad där många jobb kopplade till rymdverksamhet finns. Lennart Ekdal besöker Esrange, ett statligt rymdraketbolag, utanför Kiruna.