Köpläge i banksektorn efter stresstest

Europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA, genomförde i fredags ett stresstest på de största europeiska bankerna. De fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank skulle alla klara av en rejäl ekonomisk nedgång. Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg, kommenterar.