Svenskt lantbruk stärks i krisen

Sedan coronakrisens början har Fors Säteri i sörmländska Floda sett en ökad efterfrågan på sina produkter från grossister och slakterier de levererar sitt fläskkött till.

”Vi märker att betalningsviljan har ökat lite i och med det här. Deras indikationer till oss är att det finns en ökad efterfrågan”, berättar bonden Mattias Hultström.

Han tror att en av faktorerna är att konsumenterna är mer noggranna med att köpa svenskt kött i butiker än på restaurang. När allt fler undviker att äta ute och lagar mer mat hemma ökar därför efterfrågan på det svenska köttet.

Mattias Hultström tror att trenden är långvarig, delvis på grund av den svaga svenska kronan.

”Den gör importmaten dyrare i butikerna och det är vår största konkurrent”, säger han.

Samtidigt har Sverige en lång väg att gå för att bli självförsörjande berättar Mattias Hultström. Han uppger att det är dyrt, inte bara för lantbruket utan också för andra industrier, att producera här. Det gör att utländska varor har ett kostnadsövertag.

Redaktör: Nicolina Söderqvist