Sverige bland de sämsta på AI

Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto, utsågs nyligen till Framtidens kvinnliga ledare 2018 av chefsorganisationen Ledarna.

Hon menar att Sverige ligger efter i utvecklingen av artificiell intelligens och att många inte har möjlighet att ta del av de framsteg som görs.

”Det handlar mycket om makt och klyftsamhället”, säger Touailat och menar att nordisk AI-utveckling fokuserar för mycket på forskningsbaserade problem snarare än produkter för kommersiellt bruk.