Ekonomikanalen

Sverige kan bli världsförst med e-pengar

Riksbanken ser över möjligheten att införa en digital valuta i Sverige, och banken skulle i så fall bli den första större centralbanken i världen att göra det. Den digitala valutan skulle inte ersätta, utan vara ett komplement till sedlar och mynt.

Johanna Grenz intervjuar Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.