Tekniken som kan rädda bina

Bin är en viktig del för att vårt ekosystem ska fungera. Kvalstret Varroa Destructor dödar 40 procent av de amerikanska bina varje år. För den svenska biodlaren Björn Lagerman är siffran en procent. Hans teknik gör det möjligt att upptäcka kvalstren i tid.

"Bisamhällen ska inte dö. Om de gör det har biodlaren inte gjort det den ska", säger han.

Lagerman har skapat appen Beescanning, som hjälper biodlare att hitta och behandla kvalsterangreppet. Intresset för bolaget har varit stort och har utvecklats efter stöd från Jordbruksverket och en kickstarterkampanj.