Ekonomikanalen

Tillväxtmarknader viktigare del i portföljen

Obligationer från tillväxtmarknader är riskfyllda men tar ändå en större del många investerares portföljer.

Enligt Giles Bedford, tillväxtmarknadsspecialist på J.P. Morgan Asset Management, är det extremt låga ränteläget på etablerade marknader en starkt bidragande orsak bakom utvecklingen.

Enligt Giles Bedford är intresset för tillväxtmarknader stigande hos stora pensionsfonder.

Valutarisken kopplad till obligationer från tillväxtmarknader är något man inte kan förringa enligt Bedford. Men om dollarn skulle försvagas är det något som skulle kunna gynna många tillväxtländer.