Till startsidanTill startsidan

USA och EU oense om Iranavtalet

Under tisdagen meddelade Donald Trump att USA kommer att börja återinföra ekonomiska sanktioner mot Iran, och därmed lämnar det kärnenergiavtal som ingåtts.

Samtidigt uttryckte Trump att de länder som underlättar Irans kärnutveckling också kan komma att påverkas av sanktioner får USA.