Välj rätt hotell

Rezidor, Pandox eller Scandic, som är på väg till börsen? Vilket ska man äga? Om man ska man äga något? I dagens Börslunch snackades det om hotellaktier.

Se hela Börslunch här.