”Värderingen inte alls utmanande”

Bravida börsnoterades i mitten av oktober. En som verkligen gillar bolaget är Peter Lagerlöf, förvaltare på Lannebo Fonder.