Varför behövs inflationsmålet?

Sedan mitten av nittiotalet har Sverige haft ett inflationsmål på 2 procent. Men vad baseras den siffran på och varför är det bra att flera länder har samma mål?

Det är Riksbankens uppgift att se till att inflationen hålls på en rimlig nivå men det finns konflikter mellan inflationen och andra finansiella mål.

Sedan nittiotalet har ekonomin och samhället ändrats och målet har ibland ifrågasatts. Men Annika Alexius, professor i nationalekonomi, förklarar varför ett mål ändå är att föredra.

”Inflationen är en variabel som politikerna sätter och det blir en inflation hur man än gör. Då kan man ju lika gärna försöka se till att det blir en bra inflation.”