Ekonomikanalen

Varnar för samarbetskris i Öresund

Det dansk-svenska gränsöverskridande samarbetet i Öresund har utrymme för förbättring. Det säger Keld Broksø, författare och ekonomijournalist, från Danmark som under många år bevakat ämnet.

Han uppger att det under lång tid varit problem i samarbetet mellan länderna och beskriver det nu som en kris.

”Om man ser tillbaka över de senaste 20 åren, så har fjorton stycken ambitiösa initiativ runnit ut i sanden”, säger han till EFN.

”Allvarligast, som jag ser det, var att vi aldrig fick Öresundsuniversitet att fungera.”

Keld Broksø tror att det svaga samarbetet beror på bristande politiskt ledarskap och folklig förankring. Han anser att politiker behöver sätta ner foten för att få det att fungera och att det råder en konsensuskultur kring Öresund.

”Konsensuskulturen är skadlig eftersom man inte når fram till problemet där barriärerna finns.”

Redaktör: Jonas Harrysson.