Ekonomikanalen

Vatten är en framtida investering

Bristen på rent vatten påverkar den globala ekonomin negativt med många miljarder varje år. Katarina Veem ansvarig för Swedish Water House förklarar att vi ofta tänker på vatten och sanitet som något grundläggande i vårt samhälle, men att det kostar mycket i de ekonomierna där tjänsterna inte är lika välutvecklade som här.

”Om man investerar en dollar får man ungefär nio dollar tillbaka i samhälleliga besparingar för minskade sjukdomar och sjukhusvistelser bland annat” säger Katarina Veem. Hon pekar på att vi måste värna om vattenanvändningen genom ett kraftfullt regelverk.

Programledare: Ara Mustafa.