Löfvens hårda utmaningar

Katrine Kielos och Anders Billing, till vardags ekonomiredaktör på magasinet Fokus, analyserar valresultatet med inbjudna gäster.

Hur ska egentligen valresultatet tolkas och vad händer nu? Det pratar Henrik von Sydow (M), ordförande i riksdagens skatteutskott och Leif Pagrotsky, socialdemokratisk ekonom om.

Trots det oklara parlamentariska läget som valresultatet fört med sig så är reaktionen på de finansiella marknaderna mild. Detta diskuteras av Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken och Mattias Sundling, aktiestrateg på Danske Bank.

Vad händer nu med den ekonomiska politiken? Det diskuterar Irene Wennemo, socialdemokratisk debattör och John Hassler, ordförande i Finanspolitiska rådet.