EFN 10 årEFN 10 år

"Vi tror på en europeisk renässans"

Jean-Jacques Barbéris från Amundi Asset Management kommenterar bland annat läget i USA och den europeiska ekonomin och risken för ett handelskrig.