Viktigt att agera vid misstanke om missbruk

Hur tar man som arbetsgivare hand om en anställd med beroendeproblem? Sarah Linderoth, vd på Ljung & Sjöberg, berättar om sina erfarenheter och vilka skyldigheter en arbetsgivare har.

Bland annat finns ett utredningsansvar som innebär att arbetsgivaren ska utreda bakomliggande orsaker om det finns signaler om att något inte stämmer. Enligt Linderoth väljer många chefer att inte agera på sådana misstankar av rädsla att ha fel.

”Ta hjälp av en specialist för att utröna om det är ett tillräckligt underlag för en medicinsk utredning”, säger hon.

Redaktör: Petra Bergman