EFN 10 årEFN 10 år

Viruset ökar antalet zombieföretag

Ett zombieföretag är ett bolag som överlever fast det inte borde göra det. Det kännetecknas av låg värdering, hög skuldsättning och olönsamhet.

Stödpaketen i pandemins spår gör att många fler av dessa zombier överlever, och risken för en invasion är stor.