Wemind ställde om verksamheten på en vecka

Wemind bedriver öppenvårdspsykiatri och har ställt om sin verksamhet i coronakrisen på kort tid. På vissa av mottagningarna uteblev hälften av patienterna vilket gav en ohållbar situation.

”Från vårt perspektiv handlar det ju om att unna upprätthålla vården på patientens villkor i möjligaste mån och upprätthålla så mycket normalitet i den här situationen som möjligt”, säger Johan Skånberg, medicinskt ansvarig Wemind psykatri sydost.

En uppgift som är av yttersta vikt för patienterna.

”Om vi inte kan upprätthålla den här kontinuiteten så riskerar ju människor att dö.”

Lösningen blev vård på distans. Där har Region Stockholms tidiga likställning mellan telefonkontakt och fysiska besök underlättat omställningen till både digitala och telefonbesök. Nu sköts uppemot 75 procent av alla besök på distans på Weminds kliniker. En trend som kan hålla i sig även efter pandemin.

”Digitala verksamheter på olika sätt inom vården kommer vi att se en boom av efter coronatiden. Den förflyttning vi har gjort nu på tre veckor har vi knappt gjort på tre år tidigare”, berättar Susanne Nordling (MP), ordförande psykiatriberedningen Region Stockholm.

Redaktör: Jonas Harrysson