Ekonomikanalen

Investmentbolag

<h1>Investmentbolag förklarat</h1> Ett investmentbolag är ett bolag som ofta äger ett flertal onoterade och noterade bolag som det har i sin portfölj. Det gör att det generellt blir en större riskspridning än för enskilda aktieinnehav. Anledningen till det är att investmentbolaget äger fler bolag av olika slag. Den som investerar i ett investmentbolag blir därigenom ägare till de övriga bolagen som finns i portföljen.<p></p> Ett investmentbolag har även än mer aktiv förvaltning än fonder eftersom förvaltarna ska utveckla sina bolagsinnehav. En annan väsentlig skillnad från fonder är att det inte finns ett minimikrav om antalet aktier ett investmentbolag måste äga, vilket det gör för fonder. Vidare är även avgifterna ofta lägre förvaltningskostnad än den avgift som aktiefonder tar ut.<p></p> EFN Ekonomikanalen har ett flertal intervjuer som omfattar förklaringar om vad ett investmentbolag är. Det finns även ett flertal analyser av specifika investmentbolag i programmet EFN Börslunch.

Visa mer information