Ekonomikanalen

Helena Stjernholm: Fullt fokus på Industrivärdens befintliga innehav

Investmentbolaget Industrivärden har sju bolag i sin portfölj. Bolagets vd Helena Stjernholm säger i EFN Marknad att det är på dessa fokus ligger just nu. Men vad som händer i framtiden vet man inte.

”Vi tror att vi skapar bäst värde genom att utveckla de här bolagen så att de får en fin utveckling, och det är huvudfokus. Sen utesluter inte det att vi kan lägga till något bolag eller gå ur något bolag”, säger Helena Stjernholm.

Att ha en så pass fokuserad portfölj ser inte Stjernholm som en risk, då det innebär att det känner innehavsbolagen mycket väl. Men självklart kan det innebära stora svängningar i substansvärde och aktiekurs.

Fredrik Lundberg är storägare i Industrivärden och även styrelseordförande. Helena Stjernholm menar att rollfördelningen mellan Lundberg, styrelsen och henne är glasklar. Strategiska beslut, som att satsa på ett fåtal stora innehav, fattas av styrelsen gemensamt.

Något som tar mycket kraft och tid för Industrivärden och dess vd just nu är hållbarhetsarbetet. I det långa perspektivet är det en helt avgörande fråga för de olika bolagen och därför är det av största vikt att Industrivärden som ägare sätter sig in i förutsättningarna för de olika företagen.

Helena Stjernholm menar att aktier fortsatt är ett bra placeringsalternativ men på kort sikt bör man vara redo för turbulens bland annat beroende på de stora stimulanser som stater och centralbanker skjutit till under pandemin.

”Det är lite mer skakigt nu och någon dag ska de här stimulanserna fasas ut. Jag tror vi ska vara förbereda på att det blir lite skakigt men underliggande tror jag att börsen är fortsatt ett bra placeringsalternativ”, säger hon.

Programledare: Petra Bergman