Ekonomikanalen

Konjunktur

Konjunktur förklarar det ekonomiska tillståndet i en ekonomi. När det är högkonjunktur är det hög ekonomisk aktivitet med ett stort antal producerade och konsumerade produkter och vanligtvis låg arbetslöshet. Lågkonjunktur kännetecknas av låg ekonomisk aktivitet, färre antal producerade och konsumerade produkter och högre arbetslöshet. En recession är en kraftig lågkonjunktur som pågår betydligt längre än en vanlig lågkonjunktur. Vid extrema fall av mycket långa perioder av lågkonjunktur kallas det depression.

Visa mer information