Ekonomikanalen

Konjunktur

<h1>Här hittar du allt om konjunktur</h1> Konjunktur är ett begrepp som förklarar det ekonomiska tillståndet utifrån ett flertal olika variabler. När det är högkonjunktur är det hög ekonomisk aktivitet med ett stort antal producerade och konsumerade produkter. Det är vanligt med lägre arbetslöshet eftersom många företag växer och efterfrågar mer arbetskraft. När konjunkturcykeln är på väg upp kallas det konjunkturuppgång och när konjunkturcykeln går ner mot en lågkonjunktur kallas det konjunkturnedgång. Lågkonjunktur är motsatsen till högkonjunktur med en avmattning av ekonomin med färre antal producerade och konsumerade produkter.<br></br> <h2>Recession och depression</h2> En recession är en kraftig lågkonjunktur som pågår betydligt längre än en vanlig lågkonjunktur. Vid extrema fall av mycket långa perioder av lågkonjunktur kallas det depression. <br></br> <iframe width='380' height='216' src='//efn.se/embed/custom/single?id=104858&size=medium' frameborder='0' allowfullscreen='' seamless='seamless' scrolling='no'></iframe>