Ekonomikanalen

Boprisfall och svag krona

- snabbkoll på marknaden

Det har varit stor dramatik på finansmarknaderna och i ekonomin i stort under våren. Nu senast kom besked om fallande bopriser och nedjusterade BNP-prognoser.

Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, går igenom läget och spår framtiden när det gäller bostadspriserna, konjunkturen och inflationen. Framtiden ser dessvärre inte helt ljus ut, så länge du inte är ute efter att köpa en bostad och inte behöver sälja någon.

Prognosen för de som ska turista utomlands ser inte heller så god ut. Läget i världsekonomin just nu gynnar inte den svenska kronan.