Ekonomikanalen

PMI

<h1>Här kan du hitta allt om PMI</h1> PMI står för Purchasing Managers Index och kallas på svenska inköpschefsindex. Det är en konjunkturmätare för hur ekonomi går. Indexet är utformat utifrån en svarspanel bestående av chefer i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Frågorna handlar bland annat om orderingång, sysselsättning och produktion. Svaren vägs sedan samman till ett index. <br></br> <h2>Vad betyder PMI-index?</h2> PMI-siffror över 50 indikerar tillväxt bland industri- och tjänsteföretagen, och höjer ofta förväntningarna. Ett PMI på under 50 tyder på nedgång och förväntningarna tenderar att sänkas. PMI-indexet används därför som en indikator för att förutspå svensk och utländsk tillväxt.<br></br> <iframe width='380' height='216' src='//efn.se/embed/custom/single?id=102877&size=medium' frameborder='0' allowfullscreen='' seamless='seamless' scrolling='no'></iframe>