Det här är PMI

PMI står för Purchasing Managers Index, det vill säga inköpschefsindex. Det innebär att man frågar chefer inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin hur de tycker att saker som orderingång, produktion och sysselsättning går och väger ihop det till ett index. Målet med PMI är alltså att snabbt kunna mäta den rådande konjunkturen.

Ämnen