Styrränta

<h1>Här hittar du allt om styrränta</h1> Styrränta är centralbankers huvudsakliga verktyg för att påverka penningpolitiken. Det vill säga stabilisera penningvärdet. Den används för att styra inflationen, vilket betyder pristillväxten. När styrräntan är låg har även vanliga banker en låg ränta för sina bankkunder. Det gör att konsumtionen ökar eftersom fler vill låna pengar jämfört med perioder av högre ränta. Konsumtionstillväxten resulterar i högre pristillväxt, det vill säga högre inflation. Valutakursen faller i sin tur vilket leder till högre importpriser och ökad export. Den svenska styrräntan kallas för reporänta. <br></br> <a href="https://www.efn.se/tagg/reporantan/">Här hittar du förklaringar och information om reporäntan</a>