Så mycket höjs räntan i höst

20 september är det dags för Riksbanken att hålla ett nytt penningpolitiskt möte. Handelsbanken räknar med att styrräntan då höjs med 0,75 procentenheter, det vill säga en fördubbling av räntenivån.

Enligt Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, är det långt ifrån över där. Redan på riksbanksmötet i november förväntas räntan höjas med ytterligare 0,75 procentenheter.

De rörliga bolåneräntorna har redan till viss del prisat in riksbankens höjningar men de kommer ändå att fortsätta uppåt i och med att Riksbanken höjer.