5 snabba om rot och rut

15 miljarder kronor betalades ut för rot- och rutavdrag 2016. En minskning med 8,3 miljarder kronor jämfört med året före. En orsak till minskningen är att förutsättningar har gjorts om.

Petra Bergman intervjuar Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.