Ekonomikanalen

Användarvillkor

EFN Ekonomikanalen AB:s allmänna villkor och sekretesspolicy för användning av appen EFN

Uppdaterade 2021-02-01

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder EFN Ekonomikanalen AB:s (”vi”, ”vår” eller ”EFN”) app EFN (”Appen”). Genom användning av Appen bekräftar du att du godkänner villkoren.

Om EFN:s app

 1. Tillåten användning/rättigheter

  Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som Appen består av i enlighet med vad som framgår av dessa villkor.

  Det material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av Appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna i den.

  Om vi har anledning att anta att du använder Appen på ett sätt som strider mot de allmänna villkoren har vi rätt att stänga ner tjänsten för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

 2. Underhåll m.m.

  Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen. Inte heller tar vi något ansvar för att alla funktioner i Appen alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomst till den.

 3. Ändring av villkoren

  Dessa villkor kan ensidigt ändras av EFN. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via Appen. Om du använder Appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera Appen.

 4. Personuppgiftsbehandling

  EFN behandlar din tekniska data, såsom typ av enhet och ditt IP-nummer, samt aktivitet inom Appen för att vi ska kunna tillhandahålla Appen och förbättra vårt utbud och våra tjänster.

  EFN behandlar uppgifter om ditt namn, ditt användarnamn, din e-postadress, samt din aktivitet i Appen.

  All personuppgiftsbehandling sker inom EFN:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vårt yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

  Har du några frågor som rör EFN:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på redaktionen@efn.se

 5. Inloggningstjänsten

  Inloggningstjänsten gäller för appen EFN. Nedan benämns den ”Inloggningstjänsten”.

 6. Försäkran

  Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om vi har anledning att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har vi rätt att stänga ner tjänsten för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

 7. Underhåll av tjänsten för inloggning m.m.

  Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Inloggningstjänsten. Inte heller tar vi något ansvar för att Inloggningstjänsten alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Inloggningstjänsten.

 8. Ändring av villkoren för inloggningstjänster

  EFN kan när som helst ändra de allmänna villkoren för Inloggningstjänsten. Du kommer då att få information om ändringen i någon av de appar som använder Inloggningstjänsten. När användarvillkoren för Inloggningstjänsten uppdateras innebär detta att

  • om du godkänner de ändrade användarvillkoren för Inloggningstjänsten i en app, kommer godkännandet att gälla för alla appar som använder Inloggningstjänsten,
  • om du inte godkänner de ändrade användarvillkoren för Inloggningstjänsten i en app, kommer detta att gälla för alla appar som använder Inloggningstjänsten och du kommer inte kunna använda Inloggningstjänsten förrän du har godkänt de nya användarvillkoren,
  • om du anger att du inte godkänner de ändrade villkoren i en av apparna förbehåller vi oss rätten att ta bort ditt konto samt den data som finns kopplad till det.
 9. Lagval

  Dessa allmänna villkor jämte samtliga frågeställningar med anledning härav ska regleras och tolkas enligt svensk lag. Tvist ska avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.