Ekonomikanalen

65 snart ett minne blott

I takt med att medellivslängden har klättrat uppåt har diskussionen om pensionssystemets utformning blivit allt hetare.

Nu har riksdagens pensionsgrupp, där alla riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår, tagit fram ett förslag för hur pensionsåldern stegvis ska höjas.

Om förslaget röstas igenom i riksdagen kommer pensionsåldern att börja höjas gradvis från och med 2020.