Ägarna måste vara förberedda när katastrofen är ett faktum

Denna veckas Ägarna & Åsberg handlar om ägarnas roll och ansvar vid krishantering. Hur bolagen agerar och kommunicerar kan vara helt avgörande och då är det otroligt viktigt att med förberedelser och engagemang.