Ekonomikanalen

Börsens märkligaste varelse

Börsnoterade Ica-gruppens största ägare är en relativt okänd ideell förening, som börjar segla upp som en ny maktfaktor på Stockholmsbörsen. Den heter Ica-handlarnas förbund och har en kassa som sväller snabbt tack vare utdelningar från Ica.

Jon Åsberg beskriver Ica-handlarnas förbund som ”en väldigt märklig varelse”.

”Det är en ideell förening, det innebär att de inte får ta emot utdelningar. De kan tjäna pengar men de kan inte dela ut dem till sina medlemmar”, säger Jon Åsberg.

I april ramlar runt en miljard kronor ytterligare i utdelning in i förbundets kassa. Frågan är vad de ska göra med den svällande kassan, som efter årets utdelning kommer uppgå till över sex miljarder kronor.

Ett alternativ är att köpa Ica-aktier. Och här finns en intressant detalj, enligt Åsberg. En av storägarna i Ica-gruppen är Industrivärden. Det har spekulerats i att de vill sälja sina aktier, då de sagt att de vill minska bolagets skuld och att de ska se över sina innehav.

”Det vore helt naturligt att sälja den här posten”, säger Jon Åsberg och menar att det skulle vara naturligt att Ica-förbundet köper hela eller en del av den posten.

 

Fakta: Ica

Basen i Icas organisation är de ca 1500 enskilda Ica-handlarna. Varje handlare äger sin butik till 99,9 procent. Den sista andelen, en aktie, ägs av Ica Sverige AB, det största affärsområdet inom börsnoterade Ica-gruppen AB.

Handlarna är också kunder hos Ica Sverige AB som agerar grossist och sköter logistik samt marknadsföring gemensamt. Handlarna har vidare strikta avtal med Ica Sverige AB som reglerar deras handlingsfrihet.

Men butiksägarna är inte bara kunder och affärspartners till Ica-gruppen. De är också dess ägare genom medlemskapet i Ica-förbundet som äger Ica-gruppen till 51 procent.

Icas organisation kan alltså mer liknas vid ett hjul, än en pyramid.