AI är framtiden enligt Wallenberg

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Sveriges största privata finansiär av forskning, satsar totalt 2,6 miljarder kronor på artificiell intelligens och autonoma system.

Peter Wallenberg Jr, Wallenbergstiftelsernas ordförande, anser att miljardsatsningen är nödvändig för att Sverige ska kunna hålla sig i framkant inom AI.

Deras största forskningsprojekt kring AI är ”Wallenberg artificial intelligence, autonomous systems and software program”, förkortat Wasp. Det drivs i nära samarbete med universitet och näringsliv.

På invigningen av utställningen "The Hub" på vetenskapscentrat Universeum i Göteborg berättar Wallenberg att det inte bara handlar om utveckling av AI och digitalisering, utan också om vilka sociala konsekvenser det får.