Ekonomikanalen

Allt du behöver veta om balansräkningen

När du analyserar ett bolag är balansräkningen en av de viktigaste informationskällorna.

EFN:s Ara Mustafa går igenom vad balansräkningen består av.

På tillgångssidan hittar du bland annat kassa, kundfordringar, kapitaltillgångar och lager.

Skulderna är uppdelade i långfristiga och kortfristiga skulder.

På skuldsidan i balansräkningen hittar du även det egna kapitalet, det vill säga aktieägarnas andel.

Med utgångspunkt från balansräkningen kan du räkna fram mått som likviditet och soliditet. Ett annat tips är att hålla koll på varulagret.