Ekonomikanalen

Almega vill ha mer lokal lönebildning

Konkurrenssituationen är hård för svenska tjänsteföretag. Därför är Almegas chefekonom Lena Hagman i Almedalen och propagerar för mer lokal lönebildning.

Ökad internationell konkurrens för tjänstesektorn leder till prispress som gör det svårt för företagen att höja lönerna. Med anledning av detta efterfrågar Almega möjligheter att införa mer lokal lönebildning.