Aluminium i skuggan av stål

De amerikanska tullarna påverkar inte bara stål, utan även aluminium. Metallen utvinns inte i Sverige, men flera svenska aktörer sysslar med vidareförädling.

Lars-Inge Arwidsson, vd på Svenskt aluminium, menar att de som drabbas av tullarna är de bolag som inte har verksamhet i USA eller underleverantörer med direktexport till amerikanska kunder.