Ekonomikanalen

"Amorteringskravet bör införas omedelbart"

- Riksgäldschefen Hans Lindblad oroad

Den situation med kraftigt stigande bostadspriser som vi har nu är inte hållbar,  menar Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad. Därför hävdar han att ett amorteringskrav bör införas så fort som möjligt.

En annan viktig fråga på Riksgäldens bord är de nya regler för bankriskhantering som är på att införas.

Hans Lindblad intervjuas av Petra Bergman.